Wat als hij geen zin meer heeft?

Dat je seksleven een beetje ingedut is, is niet zo’n ramp, maar wat doe je als hij je met geen vinger meer aanraakt?

De meeste berichten vanuit de media omtrent seks wekken de indruk dat iedere man altijd in de startblokken staat om de liefde te bedrijven. Al gapend horen we dat seks het enige is waar mannen aan kunnen denken en dat vrouwen altijd hoofdpijn hebben. Voortaan mogen we dit als een luxe beschouwen, want dit gaat echt niet bij iedereen op.

Uit veel bronnen (zoals kranten, artikelen en internet en in mijn eigen omgeving) blijkt dat tegenwoordig diverse mannen géén zin meer zouden hebben in seks, erectieklachten en andere seksuele disfuncties buiten beschouwing gelaten. Ze zouden zich onttrekken aan de vrouwenjacht en zich door de bestaande mythevorming – dat een man altijd moet scoren – vervreemd voelen van hun natuurlijke behoeften. Ook het emancipatieproces zou ertoe hebben geleid dat het mannen tegenwoordig minder moeite kost om toe te geven dat ze geen zin hebben, waarmee ze niet voldoen aan het stereotiepe beeld van de man als jager en veroveraar.